Vänliga bostäder för vanliga plånböcker.

Atmosfärhus utvecklar bostadsprojekt med fokus på yteffektiva och välplanerade lägenheter tillgängliga för alla, oavsett om du är ung vuxen, låg- eller medelinkomsttagare, nyanländ eller nyligen separerad.
 
Idag är det alldeles för stora grupper som stängs ute på bostadsmarknaden, med negativa följder både för individer och samhället.
Vi drivs av att skapa bostäder som fler kan ha råd med, för att bidra till en mer fungerande och effektivare bostadsmarknad.  
I våra bostadsprojekt utgår vi från de boendes månadskostnad, med ambition att bostäderna ska vara kvadratsmarta, genomtänka och flexibla. Vi vet hur man kan bygga prisvärt, där hållbara materialval och hög energieffektivitet är en självklarhet.

Vår verksamhet bedrivs i två affärsområden

Atmosfärhus Bostad förvaltar våra egenutvecklade områden.

Atmosfärhus Projekt utvecklar projekt med fokus på yteffektiva och välplanerade lägenheter tillgängliga för alla, oavsett om du är ung vuxen, låg- eller medelinkomsttagare, nyanländ eller nyligen separerad.

Vi utvecklar även bostadsrätter med samma kvalitéer och kostnadsnivå, med fokus att månadskostnaden skall bli rimlig.
Genom modeller med samägande, instegsköp och föreningsbelåning försöker vi anpassa insatsen på en nivå som gör att fler har möjlighet att få bankfinansiering och därmed råd att äga en egen bostad.

Schyssta bostäder till schyssta villkor.

Läs mer om våra projekt

Hur arbetar vi?

Atmosfärhus projektutveckling sker om möjligt med utgångspunkt i en industriell entreprenad. Detta ger en klimatvänlig, snabb och resurseffektiv byggnation av hög kvalité, samtidigt som en kvadratsmart utformning ger rimlig kostnadsbild.
Vi kan skapa nya bostäder såväl som förtätning som in-fill och friliggande områden.
Vi utvecklar främst projekt i egen regi, men även tillsammans med eller åt andra aktörer.
I dialog med privata och offentliga aktörer, kommuner och allmännytta undersöker vi hur behovet och förutsättningarna ser ut för bästa möjliga utformning.

Läs mer om hur vi arbetar

Kärnvärden

Innovation

Vi tror på innovationskraft och förnyelse. Därför medverkar och utvecklar vi gärna nya innovativa lösningar och metoder för bostadssektorn, allt ifrån teknik till finansiering.

Klimatsmart

Fastighetssektorn svarar för närmare 40 % av den totala energikonsumtionen i Sverige. Vi tänker långsiktigt och utvecklar enbart energieffektiva byggnader och använder grön energi. Vi går också gärna i front för att testa innovativa energieffektiviseringslösningar och nya metoder.

Kostnadsmedvetenhet

En naturligt stor fråga för byggande av bostäder rör kostnadsfråga. Genom kloka avvägningar och prioriteringar kan vi bygga kvalitativa bostäder till en rimlig kostnad.

Boende i fokus

För många är våra bostäder den första bostaden, och många av våra hyresgäster är unga vuxna och personer som flyttar hemifrån för första gången. Vi utgår ifrån hyresgästernas behov och efterfrågan i planeringsskedet och gör avvägningar mellan behov, kostnader och funktioner utifrån våra hyresgästers prioriteringar. Vänliga bostäder för vanliga plånböcker.