Atmosfärhus Projektutveckling

Vi bygger hållbara och prisvärda bostäder för alla

Vi skapar trivsamma hem och mötesplatser av den sorten som behövs mest - prisvärda och hållbara bostäder tillgängliga för alla. På så sätt vill vi bidra till en effektivare och mer fungerande bostadsmarknad.

Vi bygger till stor del för egen förvaltning, men arbetar gärna i partnerskap med kommuner, allmännytta, andra fastighetsutvecklare, entreprenörer, markägare och/eller investerare.

Projekt