Partnerskap - en bredare definition på allmän nytta

Atmosfärhus förvärvar, utvecklar och förvaltar bostäder, med fokus på klimatsmarta bostäder till rimlig kostnad för alla.
Detta gör vi gärna i nära samarbete med kommun och andra intressenter - men framförallt med fokus på de blivande boende.
Vår filosofi är på många sätt lik allmännyttans - vi vill erbjuda hållbara och prisvärda bostäder för alla. Som privat aktör delar vi gärna det ansvaret.

Vår vision är att utveckla och förvalta de mest trivsamma och efterfrågade bostäderna i Sverige. Genom att fokusera vårt bestånd kring kostnadseffektiva lösningar kan vi uppnå synergier och fördjupad kompetens inom både projektutveckling och förvaltning.
Men vi gör inte avvikelse på kvalité och atmosfär. Som långsiktiga förvaltare av våra egenutvecklade fastigheter är hållbarhet och bra materialval en självklarhet. 


Vi arbetar i självständiga projekt, men också i olika former av joint venture i partnerskap med kommuner, allmännyttan, andra fastighetsutvecklare, markägare och/eller investerare. 
 

 

Behovsanalys

Behovet av nya bostäder är på många orter stort. För oss är det ett naturligt val att koncentrera vår kunskap till lägenhetsstorlekar och målgrupper som ligger oss nära. Vi undersöker allt om hur våra boende föredrar att äta, sova, röra sig och umgås för att kunna bygga så effektivt och bra som möjligt.